Oznam členom Pozemkového spoločenstva lesov a pasienkov obce Brusnica

Zverejnené 7. februára 2022.
Bez úpravy .