Preskočiť na obsah

POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI ZO ŽÚMP A SANKCIE ZA PORUŠOVANIE

Zverejnené 5.11.2021.

Vážení občania!

Ak potrebujete dať vyťahať žumpu, prosím, prečítajte si článok v prílohe. Postup je nasledovný:

1. zavoláte na obecný úrad (054/7499074), že si chcete dať vyťahať žumpu – najlepšie, ak sú dve domácností (dohodnite sa so susedom, kámošom,…). Obec vedie zoznam, kto potrebuje vyťahať žumpu, vieme spárovať. 

2. obec nahlási VVS Vašu žiadosť, ktorá obratom potvrdí dátum vývozu žúmp

3. po vyťahaní bude obci spoločnosťou VVS vystavená faktúra (zo skúseností – 2 domácnosti, faktúra na sumu 65€, každá domácnosť platí polovicu)

4. VVS Vám dokladuje vyťahanie žumpy, starostlivo si doklad uschovať v prípade kontroly (životné prostredie)