Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brusnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 8/2022 – EKOS PLUS s.r.o.

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ EKOS PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o dielo Zateplenie ZŠ Brusnica

ID: 7/2022 – SANOPP s.r.o.

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ SANOPP s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov-Sitník

Dodávateľ - IČO 47362561

Prílohy

Dodatok k zmluve o spolupráci č.N20201210001

ID: 6/2022 – Implamentačná agentúra MPSVaR

7.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Implamentačná agentúra MPSVaR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy

ID: 9700422 – Prima banka Slovensko

2.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, , 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Darovacia zmluva o správe majetku štátu

ID: 2022/9 – Štatistický úrad Slovenskej republiky

23.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

ID: 5/2022 – Poddukelský umelecký ľudový súbor

11.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Poddukelský umelecký ľudový súbor

Dodávateľ - Sídlo Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Dodávateľ - IČO 42080649

Prílohy

Príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu

ID: 4/2022 – Fúra s.r.o.

10.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 3/2022 – Alphabet group s.r.o.

9.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojarenská 11, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o municipálnom úvere (A)

8.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 97/004/21 Dodatok č. 1

zmluva mediatel

ID: 2/2022 – Mediatel spol.s.r.o.

172,80 €

2.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2022

Suma s DPH 172,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Mediatel spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35859415

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 97/004/21 Dodatok č. 1

ID: 97/004/21 – Prima banka Slovensko

28.1.2022

Začiatok účinnosti 28.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o municipálnom úvere (A)

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 1/2022 – Alphabet group s.r.o.

26.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojarenská 11, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy