Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brusnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve o municipálnom úvere (A)

8.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 97/004/21 Dodatok č. 1

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 97/004/21 Dodatok č. 1

ID: 97/004/21 – Prima banka Slovensko

28.1.2022

Začiatok účinnosti 28.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Zmluve o municipálnom úvere (A)

Zber triedeného odpadu

31.5.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

31.5.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2202-19E-BN-NH

31.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

príloha k zmluve o uverejnení inzercie

28.2.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o uverejnení inzercie

28.2.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica-MOM)

31.1.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Brusnica

Objednávateľ - Sídlo Brusnica 44, 090 31 Kolbovce

Objednávateľ - IČO 00330345

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy