Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brusnica.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Čistenie potoka Brusnička

Milí občania , práve prebieha čistenie potoka Brusnička .Nižšie si pozrite stav pred a po…

POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI ZO ŽÚMP A SANKCIE ZA PORUŠOVANIE

Štátnu správu v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch vykonávajú úrady životného prostredia, na úrovni nášho okresu je to Okresný úrad v Stropkove, odbor životného prostredia. Nakoľko sa v blízkej dobe očakávajú kontroly zo strany štátu v oblasti nakladania s odpadovými vodami zo žumpy, boli obce usmernené, aby vysvetľovali svojim občanom, aké sú ich povinnosti v tejto oblasti a v prípade porušovania zákona, aké… Čítať viac

Zosuv cesty III/3575

Vážení občania , konečne po 10 rokoch písania na Prešovský samosprávny kraj sa nám podarilo dosiahnúť vybudovanie novej cesty , ktorá sa roky zosúvala od č.domu 16 po č.domu 11. Vďaka spoločnosti a ich pracovníkov za krásne vybudovaný nový úsek cesty III/3575 .Srdečná vďaka

Kamerový systém v obci Brusnica

S radosťou Vám oznamujeme, že s pomocou Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa v našej obci podarilo zrealizovať kamerový systém na ochranu verejného priestranstva v obci pred vandalizmom. Výška získanej dotácie pre našu obec je: 39 028,74 € s DPH

Mobilná aplikácia

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.